حفاظ بوته ای حفاظ بوته ای ، نوعی حفاظ خاردار است که به روی دیوار ساختمان ها، در جهت حفظ امنیت و برقراری زیبایی تاثیر دارد. یکی از مزایا استفاده از این حفاظ، مانعی برای ورود افراد و سارقین می باشد؛ چرا که دارای شاخه هایی بسیار پر پیچ و خم می باشند که مانند چاقو عمل می کنند. همچنین حفاظ شاخ گوزنی، یکی از حفاظ های بسیار نزدیک به حفاظ بوته ای است. می توان این حفاظ را در مکان های متعددی مو...