قیمت خرید نرده محافظ ساختمان

محصولات و خدمات حفاظ صانعان شامل مشاوره، اجرا، تامین، انواع حفاظ های دیوار، درب های ورودی و آردواز با توجه به استانداردهای روز و مطابق با ضوابط می باشد.

انواع محصولات و خدماتی که در حال حاضر ارائه می شود شامل:

 • حفاظ شاخ گوزنی ( نرده)
 • حفاظ لیلیوم
 • حفاظ بوته ای
 • حفاظ نیزار
 • حفاظ سر نیزه ای
 • حفاظ مدرن
 • درب های لولایی ( اعم از درب های ساده و طرح فرفورژه)
 • درب های آکاردئونی یا محافظ
 • درب فرفورژه
 • آردواز هندسی
 • آردواز هفت و هشتی
 • آردواز دو لبه 
 • آردواز دو لبه
 • آردواز سه لبه 
 • آر دواز سه لبه
دورنما