حفاظ شیک آکاردئونی

حفاظ آکاردئونی درب چیست؟ حفاظ آکاردئونی درب ،یکی از رایج ترین حفاظ های درب ورودی است. از این حفاظ برای جلوگیری از ورود سارقین و برقراری امنیت، استفاده می شود. این حفاظ، بدون تغییری در ظاهر و کاربرد درب ورودی، امنیت ساختمان را یه خوبی فراهم می کند. حفاظ آکاردئونی، محصولی ضد سرقت است؛ که برای درب ورودی آسانسور، ورودی مراکز تجاری، درب کارگاه ها و حفاظت درب ورودی پارکینگ کاربرد دارند. ...