قیمت درب کشویی آکاردئونی

یکی از راه کارهای مهم برای برقراری ایمنی در خانه استفاده از درب ضد سرقت کشویی است. در نظر داشته باشید که حفاظ آکاردئون طرح خود را از سازهای آکاردئون الهام گرفته است و از این رو زییایی خاصی به محیط می بخشد. همچنین نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که این درب کشویی آکاردئونی با طرح های متنوع مانند دوگل، درب اکاردئونی سه گل یا سه لوزی و چهار گل یا چهار لوزی، تمام گل یا پنج گل، مدل ایتالیایی و ...